Dooorbraakproject Energie & ICT

"Bedrijven besparen energie en kosten door slimme inzet van ICT"

Delen

Doorbraakproject Energie & ICT

Energiebesparing en duurzaamheid waren de maatschappelijke thema’s waarop het Doorbraakproject Energie & ICT zich de afgelopen drie jaar heeft gericht. Er is met diverse publiek-private partners samengewerkt met als inzet de belemmeringen hiervoor weg te nemen. Daarvoor is een routekaart opgesteld met als centrale vraag: hoe kun je met ICT meer energie besparen en slimmer met energie omgaan?

Het Doorbraakproject is voltooid en verschillende organisaties gaan verder met de uitkomsten. De overzichten en klantreferenties voor energiemanagementsystemen worden voortgezet door brancheorganisatie en projectpartner Fedec. Mogelijkheden voor verder onderzoek worden opgepakt door het innovatieprogramma Commit2Data van Team ICT.

Het project werkte met aanjager Bernard Fortuyn (lid Raad van Bestuur van Siemens Nederland). De partners waren TKI Urban Energy, Nederland ICT, RVO, MKB Nederland, ECP en het ministerie van Economische Zaken.

Het doorbraakproject Energie & ICT heeft een belangrijke bijdrage kunnen leveren om een groot potentieel aan energiebesparing met behulp van ICT te realiseren.

Een kort overzicht van de resultaten:

  • Energiemanagementsystemen (EMS)* bieden de potentie om een groot deel van de energiebesparingsdoelen te realiseren: 20 tot 30PJ besparingspotentieel in de utiliteitsector (studie ECN 2016) is door klimaatbeheersystemen beter te bereiken. (besparing 10%-30%).

Het rapport van ECN beschikbaar via deze link


Het aanbod van EMS is door RVO op onafhankelijke wijze inzichtelijk gemaakt, door publicatie van een overzicht van leveranciers en systemen.

  • Kennis over EMS wordt beschikbaar gemaakt door de federatie van energieadviseurs Fedec.
  • EMS wordt een erkende maatregel onder de Wet Milieubeheer, omdat een terugverdientijd van minder dan 5 jaar gebruikelijk is (ECN 2016).

Note: Een energiemanagementsysteem (EMS) is een systeem om energiestromen te monitoren én energiebesparende maatregelen te nemen, zoals het efficiënter aansturen van installaties en gebouwbeheersystemen.

De volgende publicaties voor energiemanagementsytemen voor de utiliteitsbouw staan online op de website van de rijksdienst van ondernemend Nederland (RVO):

Het Doorbraakproject stelde een roadmap op met als centrale vraag: hoe kun je met ICT meer energie besparen en slimmer met energie omgaan? Doel van deze roadmap is dat meer partijen gebruik maken van slimme energiesystemen, en dat partijen die al systemen rond energiemanagement hebben, de volgende stap kunnen zetten. Download hier de routekaart.

De partners van het Doorbraakproject hebben de volgende aanbevelingen gedaan gericht op vraagsturing van stroom en het effect daarvan op stabiliteit en duurzame doelstellingen:

  1. Bepaal de duurzame waarde van flexibiliteit binnen het stroomnet om meer flexibiliteitsprojecten rendabel te maken.
  2. Flexibiliseer de afrekenmethodiek voor transportvermogen (kWmax) zodat een overschrijding ten behoeve van systeemflexibiliteit niet wordt bestraft met een met terugwerkende kracht verhoogd tarief .
  3. Neem functionaliteit voor flexibilisering op in energiemanagementsystemen.
  4. Stel een logische rangschikking vast voor het inzetten van flexibiliteit door de waarde te bepalen van de systeembijdrage van flexibiliteit aan het stroomnet.
  5. Stel een routekaart demand response procesinnovaties op voor veelbelovende processen zoals in de koel- en vriessector.

Voor een aantal sectoren is de potentie voor flexibiliteit opgesteld: (1) oppervlaktebehandeling , (2) groente- en fruitverwerkende industrie, (3) waterschappen en (4) meelfabrikanten . Het hele rapport is beschikbaar via deze link.

Partners