Doorbraakproject Big Data

"Doorbraak Big Data leert ondernemer waarde van zijn data ontdekken"

Delen

Doorbraakproject Big Data

Het publiek-private doorbraakproject ‘Big Data’ heeft onder regie van het ministerie van Economische Zaken de afgelopen drie jaar circa 50.000 MKB-ondernemers kennis laten maken met de businesskansen van big data en hen er zelf mee laten experimenteren. Dit om te ontdekken waar de waarde van big data ligt.

Het doorbraakproject zelf houdt op te bestaan maar kennis en tools worden voortgezet door partijen als het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Kamer van Koophandel, het Big Data Value Centre, SURFsara, TNO en ECP |Platform voor de InformatieSamenleving. Een van de onderdelen uit de Doorbraak waar de partners verder mee aan de slag gaan is kennisdeling tussen bedrijfsleven, kenniscentra en onderwijs in de regio in big data hubs.

Innovatiekracht big data
Big Data speelt een steeds grotere rol in de innovatie van producten en diensten. Denk aan een beter klantinzicht, efficiëntere werkprocessen maar ook nieuwe, intelligente producten die meten en weten, bijvoorbeeld op gebied van fraudedetectie of cybercrime. Grote bedrijven en platforms als Amazon en Alibaba zijn hier al volop mee bezig. Maar ook het Midden- en Kleinbedrijf kan profijt hebben van Big Data. Het doorbraakproject liet ondernemers daarom via tools, matchmaking bijeenkomsten en hands-on-sessies kennismaken en experimenteren met de mogelijkheden van big data.

Het Doorbraakproject werkte met aanjager Eric van Tol, directeur van het Expertisecentrum Big Data van Fontys Hogeschool te Eindhoven. In het project participeerden het Big Data Value Center, TNO, Netherlands eScience Center, ECP, SURFsara, Kamer van Koophandel, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken. Lees hieronder de hoogtepunten van het doorbraakproject en bij wie u in de toekomst terecht kunt.

Hands-on sessies
In het Big Data Value Center (BDVC) konden MKB-ondernemers in hands-on sessies onder begeleiding van data scientists experimenteren en analyses doen met hun eigen datasets. Wegens groot succes worden deze sessies ook na de doorbraak voortgezet. Kijk hier hoe u zich kunt aanmelden.

MOOC en media-optredens Eric van Tol
Met de online cursus ‘Aan de slag met Big Data. Denk groot, start klein’ bediende het doorbraakproject de ondernemer die meer wilde weten over big data en de business modellen die je ermee kunt ontwikkelen. Tegelijk met de lancering van de MOOC waren er media-optredens van Eric van Tol waarin hij de business kansen met big data met aansprekende voorbeelden uitlegde. Lees hier het artikel dat in De Telegraaf verscheen en luister hier het BNR fragment.

Thematische aanpak
In elke sector valt waarde te creëren met data. Om ondernemers hiervan bewust te maken heeft de Doorbraak een aantal deelthema’s ondersteund. Een daarvan was een initiatief van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht om big data in te zetten voor verbetering van psychiatrische zorg en preventie. Op fintech gebied heeft aanjager Van Tol in samenwerking met Euroforum en de doorbraakproject partners een 5-daagse opleiding ‘Big data in de financiële sector’ ontwikkeld.

Voor de zorgsector organiseerde het Doorbraakproject in het BDVC een speciale bijeenkomst hoe men met big data kan innoveren en waarde creëren. En samen met Waag Society zijn matchmaking bijeenkomsten georganiseerd over gezondheid, smart citizens en een betere wereld.

Nieuwe loketten
De partners zetten de Doorbraakmethoden en tools verder voort. Zo is er een speciaal loket van de Kamer van Koophandel (KvK) waar ondernemers een stappenplan vinden en terecht kunnen met hun vragen over big data. Het Big Data Value Centre van TNO gaat door met de genoemde hands on sessies. Daarnaast stellen de KvK en het CBS een deel van hun gegevens beschikbaar als open data voor nader gebruik. De opgebouwde netwerken worden overgenomen en versterkt in de actielijnen valorisatie en disseminatie van het nieuwe programma Commit2Data. Daarin werken ondernemers met kennisinstellingen samen aan big data vraagstukken op energie, smart industry en andere domeinen. Kijk hier welke calls uitstaan.

Big data hubs in de regio
In oprichting zijn Big Data hubs in de regio met de bedoeling veel verschillende bedrijven te bereiken – ook startups die vaak vaak regionaal georiënteerd zijn. Daarnaast wil men verbindingen leggen met hbo- en mbo-opleidingen die ook deze regionale focus hebben. Gedacht wordt aan vijf tot zes hubs die aansluiten op thema’s waar die regio’s zich sowieso al op profileren. Denk aan Groningen op energie en water, Wageningen/Arnhem op food en agriculture, de regio Eindhoven op smart industry, Rotterdam op logistiek en Leiden/Utrecht op life sciences. De hubs zijn een initiatief van Commit2data met als partners ECP, KvK, SURFsara, TNO en het BDVC. Lees hier over de plannen in het interview met Boudewijn Haverkort, voorzitter van Commit2data.

Partners